GOOGLE ÇEVİRİ

Ana Yapılanma Biçimi

Dayanıklı mikro kürelerin (Bubbles) saçılma ve yansıma özelliği ile sıcaklık membran içinde bozulmadan dağılır. Su, buhar ve sıcaklık seviye farkları ile bağlantılı olarak sakinlerin rahatını sağlayan olumlu efektler oluşur. Büyütülmüş yüzey ile Termo sera mik membranın endotermik olayları, ısıtma veya soğutma enerjisinin ekonomikliğini sağlar. Uygulamaya konmuş seramik içi boş kürecikler (Bubbles) etkin bir sıcaklık bariyeri oluştururlar. Sıcaklık kendisini çevreleyen bağlayıcı madde (Stege) tarafından içine alınır, hızlı ve eşit ölçüde de dağıtılır. Buharlaşma prosesleri böylelikle eşit ölçüde ve kontrollü meydana gelebilir. Bunlar yüzey sıcaklığı ve böylece de ışıma değişimi için sorumludurlar. Binalara yönelik iç kaplama ile soğutma gücünün büyük ölçüde değerlendirilmesinin yardımıyla elde edilen yazsal sıcaklık koruması da yine membranın eşsiz endotermik olaylarıyla mümkün olabilmektedir. Sağlam ve hızlı etki ve tepkiler, endotermik "THERMOCOOLS" membranın kuvvetleridir. Aynı zamanda "THERMOCOOLS" binayı yaz aylarında kışa karşı hazırlar. Duvarlar daha kuru olur ve böylelikle ısıyı mükemmel bir şekilde depolar, böylelikle binada daha az ısıtma işine ihtiyaç duyulur, bunun nedeni "depolayıcı duvarlar" ın yeterince dolmuş olması ve kendisini yavaşça boşaltmasıdır. Buradan da düşük ısıtma işinde daha yüksek ev konforu sonucu çıkmaktadır. Bu olaylar yıllarca böyle devam eder.

"THERMOCOOLS" `in etki mekanizması, sayısız muayene, kontrol ve referanslarla belgelenmiştir. Teknik özelliklerin yanı sıra enerji tasarrufu sağlayan özellikleri de muayene edilmiştir. Tüm dünyada büyük obje, sanayi ve özel yapımlardaki binlerce kullanımı ile patent başvurularına kadar giden resmi enstitü ve üniversitelerin araştırma sonuçları ve test raporları, uygulamadaki güvenliği, koruma ile enerji tasarruf fonksiyonları, uzun ömürlü olarak kullanılabilirliğini garanti ediyor

ANLAŞILMASI İÇİN BAZI BÜYÜKLÜK GÖSTERİMLERİ

Bir metrekarelik düz bir yüzey 3 ile 4 kat büyütülür. 0,3 mm`lik bir membranda, yaklaşık 12 m² kürecik yüzeyi mevcuttur.

"THERMOCOOLS" ürünlerinin kalitesi iki tane önemli bileşenden oluşuyor: Silanize seramik içi boş kürecikler (hava seramiği) ile bağlayıcı maddeye yerleştirilmiş seçimli senkronize aktivatörler, "THERMOCOOLS" `in gücünü oluşturuyorlar. Onlar sayesinde "THERMOCOOLS", kaliteli ve nitelikli olarak piyasadaki çok değerli boyalardan ve de alıntı ürünlerden kendisini farklı kılmaktadır


Rutubeti %55 de sabit tutabiliyor, küflenmeyi önlerken, %300 elastik olma özelliği sayesinde çatlamıyor ve sıva çatlaklarını göstermiyor. "THERMOCOOLS", maliyet olarak normal ve yüksek değerli boyalar kadar ucuz olan ürün, mantolama uygulamalarına göre ise yarı yarıya daha ucuz olması sebebiyle hayli ekonomik. Yenilikçi özellikleri sayesinde, tüm binalarda rahatlık duygusu verirken, ısıtma ve soğutma giderlerinde önceden hesaplanabilir ölçüde bir tasarruf sağlıyor.


4000 farklı renk seçeneği ile tüm beğenilere uygun bir renk çeş itliliği sağlayan ‘’THERMOCOOLS’’ , nano teknolojik özelliği ile kir tutmama, kendini temizleme ve kesinlikle solmama gibi konforları da içinde barındırıyor. Aynen geleneksel boyalar gibi uygulanan ‘’THERMOCOOLS’’ ürünleri, sıva, beton, tuğla, alçı ve metal yüzeylere sorunsuz olarak uygulanabilir, özel teçhizat veya özel hazırlıklara gerek yoktur. Sürme işlemi rulo, fırça yada airless püskürtme sistemi ile yapılabilir.