GOOGLE ÇEVİRİ

Yalıtım Nedir?

 

YALITIM NEDİR ?

    Yalıtım, kullanıldığı duruma göre dış etkilerden ayırmak veya tecrit etmek anlamında, bina Yalıtımı ( izolasyonu ) ise;"yapıyı kendi bünyesi ile içindeki eşya ve Canlılara zarar verici etkilerden korumak için alınan önlemler paketi" olarak tanımlanmaktadır. Oysa bina yalıtımı; "malzeme üretiminden uygulamasına kadar titizlik, hassaslık, çok yönlü detay çalışmasını gerektiren ve birçok bilim dalını ilgilendiren bir sistem bütünüdür".Bu nedenle, bina yalıtımında, ulusal ekonomi ve çevre ilişkisinin ortaya konulması ve rasyonel çözümlere varılabilmesi için ekonomi, fizik, kimya, makine, inşaat, mimarlık vb bilim dalları bir eşgüdüm içerisinde bulunmalıdır.

    Yalıtım sektörü, inşaat, mimarlık, makine vs meslek gruplarının oluşturduğu yeni ve farklı bir sektör olarak görülebilir. Diğer taraftan, ülkemiz inşaat sektörü ile otomotiv, bilgisayar vb. sektörler karşılaştırıldığında en gecikmeli sektörün inşaat sektörü olduğu kolayca anlaşılır. Bu olumsuzluğa rağmen, modern Yalıtım uygulamaları her yeni teknoloji gibi gecikmeli de olsa, ülkemize ulaşmış ve belirli bir süre içinde yaygınlık kazanmaya başlamıştır. Bazı bina yapımcısı ve yaptırımcılarının halen yalıtım konusunda duyarsız olmaları veya yasal sorumluluklarını yerine getirmemeleri bu iş kolunun aksayan yönünü oluşturmaktadır. Standartlara uyan, çağdaş teknolojiyi izleyen firmaların ürünlerini, kullanıcıların da bilinçli takip etmeleri, müteahhitlerden, yapıda kullanılan malzemeler hakkında bilgi almaları beklenir. Yapıların mevcut yönetmeliklere uygunluğu ve denetlenmesi gerek ülke, gerekse kullanıcıların menfaatlerine olduğu unutulmamalıdır. Yalıtım uygulama düzeyi ise, ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile yakından ilgili olup, sadece konut sahibi olabilme gereksinimi, yaşam standardının yükselmesiyle birlikte konforlu bir konut sahibi olabilme yönünde gelişmeye başlamıştır. Yapıda kullanılacak malzemelerin karakteristiklerinin araştırılması, incelenmesi ve Analiz bulgularının irdelenmesi, deneysel ve gözlemsel bulgularla sağlanabilmektedir. Kullanım yerlerine göre malzeme karakteristiğini doğrudan etkileyen Çevresel Faktör ve Parametreler Şunlardır;

  

1-Mekanik deformasyonlar, Aşınma, Isısal etkenler, Su ve nem etkileri Akustik sorunlar Güneş, Atmosfer etkileridir.

    Ancak, günümüzde en optimal bir malzemeyi seçebilmek amacıyla, aşağıda verilen bazı fiziksel faktör ve parametreler bir yapı ve/veya kaplama elemanı olarak belirlenmelidir.

 

BUNLAR;

    Isı iletkenliği, Isı depolama kapasitesi, Havanın (hidroskopi) veya malzemelerden nem alma yeteneği ve eğilimi, Malzeme içerisinde nem iletme özelliği (su iletme özelliği, kapiler iletim özelliği), Nemli malzemenin kuruma konusunda davranışı (nem desorpsiyonu), Ses emme-yutma ve bunu uzun süre koruma yeteneği, Nem etkisi altında malzemenin dayanıklılığı, Değişken Sıcaklık ve nem etkileri altında şekil ve Hacim değişikliğine olan eğilim, Malzemenin yüksek ve düşük sıcaklıklara dayanım özelliği, Sertlik, ısı ve nem etkisi altında değişimiyle ilgili özellikler, Korozyona karşı dayanıklılık Yapısını koruma özelliği, Kimyasal Maddelere karşı dirençlilik (asitlerden, alkalilerden ve organik çözücülere karşı etkilenmezlik), Eskimezlik (bozunma), Yüksek dekoratif özellik Hava şartlarına dayanıklılık ve Malzemenin yapısal doku durumudur.

     

     Türkiye, diğer dünya ülkeleri gibi,Uluslararası KYOTO Protokolü’ne imza atan ülkeler arasındadır. Bu Protokolün amacı SERA GAZI miktarlarını aşağıya çekerek atmosferde oluşan ve geleceğimizi tehdit eden tehlikelerin önüne geçmektir. Fakat Türkiye, bu protokole imza Atıp Sera Gazı miktarını bildirmeyen tek ülkedir. Bu nedenle Protokol yetkilileri,Türk yetkililerini çağırarak protokol gereklerinin yerine getirilmesini, getirilmediği taktirde, ceza yaptırımlarının uygulanacağını belirtmişlerdir.

 

 

 

 

Türk yetkililer de tüm binalara Enerji Kimlik Belgesi verilmesi için çalışma yapılacağını ve ek süre talebinde bulunmuşlar, 2017 yılına kadar tüm binalara Enerji Kimlik Belgesi verileceğini ve buna uyulmadığı taktirde 20 milyar USD Dolar ceza ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir. (50 Milyar USD) Dünya Bankası aracılığıyla Türkiye’ye hibe edilebileceği, bunun karşılığında XPS ve EPS Yalıtım malzemelerinin  satın alınması koşulu dayatılmış buna Türk Heyeti kabul imzası atmıştır. O yüzden ülkemizde yoğun bir şekilde XPS ve EPS uygulanmaktadır.

Amacımız hiçbir ürünü, ticari markayı hedef almak,kötülemek değil. Ancak Yalıtım amaçlı kullanılan tüm ürünlerin iyi ve kötü özelliklerini bilmek nihai tüketicinin hakkı olduğunu düşünerek malzeme özellikleri hakkında kısa bilgi vermeyi sorumluluk kabul ediyoruz.           

EPS MALZEMELER

     Ülkemizde ağırlıklı olarak yalıtım malzemesi olarak EPS malzemeleri uygulanmaktadır. Extrude Polistren levhalar olarak ta bilinen EPS’ler petrol türevli, ürünler olup, Karbon Sülfür Gazı ile şişirilerek imal edilir. Bu gaz yaklaşık 1.5-2 yıl sürede üründen ayrışarak atmosfere karışır.Üretim safhasından sonra levhaların açık havada enaz 1.5 yıl dinlendirilmesi gerekmesine rağmen; bu işletme ve stok maliyetlerini artıracağından, genellikle 3 hafta dinlendirildikten sonra paketlenip satışa sunulur. Uygulama yapıldıktan sonra ortaya şöyle tehlikeler çıkması kaçınılmazdır:

Amacımız hiçbir ürünü, ticari markayı hedef almak, kötülemek değil. Ancak Yalıtım amaçlı kullanılan tüm ürünlerin iyi ve kötü özelliklerini bilmek nihai tüketicinin hakkı olduğunu düşünerek malzeme özellikleri hakkında kısa bilgi vermeyi sorumluluk kabul ediyoruz.    

     Levha montajından sonra yüzey yanmaz mineral sıva ile sıvanır, slikon esaslı boya ile işlem sonlandırılır.

v  Karbon sülfür gazı dış ortama çıkamadığından; bina içerisine sızmaya başlar.

v  Karbon sülfür gazı son derece zehirli bir toksik gaz olup, daire içerisindeki oksijeni tüketir. O yüzden montajdan sonra koku    oluşumu, pencere açma isteği, baş ağrısı, sabahları yorgun uyanmak gibi olumsuz etkiler gözlenir.

v  EPS malzemelerin Buhar düfizyonu oranı yüksektir. Yani nefes almayan ürünler grubunda yeralır. Bu nedenle; bina içerisinde  terleme ve rutubete yol açarlar.

v  Karbon Sülfür Gazının zehirli özelliği yanında en tehlikeli yanı,kanserojen madde içermesidir. Yasaklanmayan  ülkelerdeki kanser  vakalarının artmasında payı oluğu ifade edilmektedir.

v  Yanıcı ve yangını körükleyici malzemelerdir. Yangın halinde ortaya çıkan zehirli gazın solunması halinde, yetişkin bir insanın kısa  sürede ölümüne sebebiyet verebilir. Bursa Hastane yangınında 17 hastanın ölümü raporlara göre, yanarak değil, zehirlenerek  öldükleri yönündedir.

v  EPS malzemelerin ömürleri kısadır (Yaklaşık 10 yıl, bu nedenle Enerji Kimlik Belgesi her on yılda bir yenilenir ibaresi konulmuştur).

v  Yalıtım ömürleri 5 ila 7 yıl arasındadır.

v  EPS malzemeleri montelenerek kullanıldığından; her an kopma dökülme, çatlama, yüzeyden düşme riskleri taşır.

v  Başta ekonomik gibi görünmesine rağmen işçilik ve uygulama maliyetlerinin yüksek oluşu,ürün ömrünün kısa oluşu, sağlığa  olumsuz etkileri ve yangına karşı dayanıksız oluşları nedeniyle aslında son derece pahalı ürünlerdir.

 

v  TAŞ YÜNÜ

v        Taş yünü yalıtım değeri son derece yüksek, duvar arası uygulamada başarılı ama dış yüzey uygulamalarında monte edilerek uygulandığı için, EPS de olduğu gibi işçilik maliyetleri yüksek, kopma, ayrışma, yüzeyden düşme ve su emme gibi olumsuz durumlarla karşılaşılabilir. Özellikle ürün suyla teması halinde tüm yalıtım özelliğini yitirerek, çamurlaşıp çökelti haline gelebilir. Ekonomik değildir. Hassas uygulama ve işçilik gerektirir.

           

v  CAMYÜNÜ

v       Camyünü de yalıtım değeri olarak yüksektir. Türkiye’de ağırlıklı olarak Çatı tabliyesi üzerine örtü olarak uygulanır. Su ile teması halinde vasfını yitirir. Dış cephe uygulaması olarak Avrupa’da tuğla arası olarak büyük ölçüde uygulanır. Ekonomik olarak uygulama ve işçilik maliyetleri yüksektir. Bu nedenle genelde ülkemizde tercih edilmez.

           

v  DOĞAL YALITIM SIVALARI

v       Çimento bağlayıcılı, Bor, Volkanik kayalar, bims ve polimer karışımlı olarak toz halinde üretilir. Su ile karıştırılarak, homonojize karışım harç sıva olarak uygulanır. Isı iletkenlik değerleri lifli malzemelerle desteklenerek 0.040 değeri elde edilse de diğer sistemlere göre yalıtım değerleri düşük olmasına karşın; Yangın dayanımında A1 sınıfı olup yüksek yangın yalıtım değeri, ses ve su yalıtımı sağlarlar. Nefes alabilme özelliği sayesinde binaların yaşam kalitesini artırırlar.Yeni binalarda bina yükünü hafifletmesi ve diğer yalıtım özellikleri nedeniyle önerilir. Eski binalarda; Çok iyi yüzey hazırlama ve uygulama işçiliği istediğinden. Olumsuz sonuçlarla (kılcal çatlama-kopma-dökülme) karşılaşılmaması için hassasiyetle uygulama gerektirir. Taş yünü ve Camyünü mantolamadan daha az maliyetli, EPS-XPS ten daha pahalı bir üründür. Ama buna karşın ürün ömrü ve dayanımı olarak daha uzun vadede tercih edilebilir.

 

v  NANOTEKNOLOJİK YALITIM LİKİD MEMBRANLARI

v       Bu tarz ürünlerde kalınlık hesabı yapılmaz,ürün ısı ve ultra viyole ışınlarını yansıtma prensibi hesabıyla çalışır. Mikro seramik vakumlu kürecikler, doğal reçine, polimerler ve toksit olmayan kimyasallarla bağlanır. Isı iletkenlik değeri dünyada en iyi olan ürünlerdir. Lamda iletkenlik katsayısı : 0.005 - 0.00017 w/mk olarak bu tip ürünler arasında en iyi değere sahip rakipsiz ürün olan "Thermocools" gelmektedir. Su yalıtımı-ısı yalıtımı-ses yalıtımı-ultra viyole ışın yalıtımı sağlar. Nefes alabilir ürün içerisinde yer alır. Yangın dayanımı A sınıfıdır.

v     Gelen ısıyı bünyesine %2 civarında kalan %98 oranında yansıtır. Dolayısıyla eşsiz ısı yalıtımı sağlar. İçindeki Polimerler, suyla temas ettiği anda şişerler ve hava kanalcıkları tıkanarak eşsiz su bariyeri oluştururlar. Su ile temas kesildiği anda Polimerler büzüşerek hava kanalcıkları açılarak gözenekli hale gelir ve nefes alabilme özelliği işlemeye başlar. Aynı zamanda önemli ölçüde ses yalıtımı da sağlar.

v      Her türlü yüzeye uygulanabilir olması sayesinde ağırlıklı olarak endüstride ve son zamanlarda Başta Amerika, Avrupa ve Ortadoğu olmak üzere tüm dünyada Endüstri ve konutlarda güvenle kullanılmaktadır. Uygulama işçiliği kolay olması fiyat olarak ta ekonomik olması nedeniyle; klasik sistemlere göre %30 ila %60 arasında daha ucuzdur.     

v       Ürün ömrünün klasik sistemlere göre 2-3 kat daha uzun olması, yalıtım değerlerini koruması, nefes alabilir, toksit madde içermeyen yeşil ürün olması nedeniyle tüm dünyada ve Ülkemizde yeni tercih sebebi olmaya başlamıştır