GOOGLE ÇEVİRİ

Ana Sayfa

Bayındırlık Bakanlığı 2014 rayiç kitaplarında 04.509/1 Poz No ile yer alan ve "İçi boş termoseramiklerden oluşan, yalıtım sağlayan kaplama malzemesi" olarak tanımlanan emsalerine göre iletkenlik katsayısı 0,0017W/Mk ile mükemmel olan Thermocools, NASA`nın uzay gemileri için geliştirdiği nanoteknoloji ürünü bir yalıtımı malzemesidir.

Türkiye,de yaptığımız Yalıtımda Zirve bir Ürün "THERMOCOOLS" kaplama malzemesi’ nin tanıtımın’ da bulunacağız.“Sürdürülebilir kaynakların doğru kullanılması konusunda atılabilecek en doğru adımın, enerjinin doğru kullanılmasıdır.

Bunun ancak doğru malzeme ve doğru yalıtım ile mümkün olabileceğidir.” Yola çıkarken belirlediğimiz Dünya görüşümüzle.. Vereceğimiz bilgilerle umarım sizlere faydalı oluruz !.. Malzememiz yalıtım kaplaması olduğundan, yalıtımın tanımlanması ve yalıtımda kullanılan ürünlerin bilinmesinde fayda olacağı kanısındayız.


Yalıtım sektörü, inşaat, mimarlık, makine vs meslek gruplarının oluşturduğu yeni ve farklı bir sektör olarak görülebilir. Diğer taraftan, ülkemiz inşaat sektörü ile otomotiv, bilgisayar vb. sektörler karşılaştırıldığında en gecikmeli sektörün inşaat sektörü olduğu kolayca anlaşılır. Bu olumsuzluğa rağmen, modern Yalıtım uygulamaları her yeni teknoloji gibi gecikmeli de olsa, ülkemize ulaşmış ve belirli bir süre içinde yaygınlık kazanmaya başlamıştır. Bazı bina yapımcısı ve yaptırımcılarının halen yalıtım konusunda duyarsız olmaları veya yasal sorumluluklarını yerine getirmemeleri bu iş kolunun aksayan yönünü oluşturmaktadır. Standartlara uyan, çağdaş teknolojiyi izleyen firmaların ürünlerini, kullanıcıların da bilinçli takip etmeleri, müteahhitlerden, yapıda kullanılan malzemeler hakkında bilgi almaları beklenir. Yapıların mevcut yönetmeliklere uygunluğu ve denetlenmesi gerek ülke, gerekse kullanıcıların menfaatlerine olduğu unutulmamalıdır. Yalıtım uygulama düzeyi ise, ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile yakından ilgili olup, sadece konut sahibi olabilme gereksinimi, yaşam standardının yükselmesiyle birlikte konforlu bir konut sahibi olabilme yönünde gelişmeye başlamıştır. Yapıda kullanılacak malzemelerin karakteristiklerinin araştırılması, incelenmesi ve Analiz bulgularının irdelenmesi, deneysel ve gözlemsel bulgularla sağlanabilmektedir.